Zweetwerk

Zweetwerk wat en waarom? Zweetwerk KNJV Utrecht 1
Zweetwerk is het nazoeken van een (jacht)hond naar aangereden of aangeschoten grof wild. In de regio Utrecht worden alleen al gemiddeld 300 stuks per jaar aangereden ( bron : Stichting Valwild ). Het is van belang dat zowel honden als voorjagers in onze regio hiervoor opgeleid worden. Koninklijke Jagersvereniging Gewest Utrecht beschouwt het als noodzaak om goed nazoeken te verrichten en mensen hiervoor op te leiden. De Koninklijke Jagersvereniging Gewest Utrecht is daarom een paar jaar geleden gestart met de opleidingen hiervoor.

Opleiding 

De opleiding bestaat uit een basiscursus en kan vervolgd worden met een gevorderde cursus.
In de basiscursus worden de volgende aspecten van het zweetwerk behandeld : letselherkenning, herkenning diverse wondbedden, ritueel voorafgaand aan de nazoek en het appel tijdens de nazoek, het lopen van sporen waarbij het spoor al enige tijd daarvoor is uitgelegd en het leren “lezen” van je hond wanneer deze een spoor uitwerkt.
De cursus bestaat uit 10 dagdelen en een theorieavond. In de theorieavond komen naast wondbedherkenning de 5 grofwild soorten aan bod. Iedere voorjager krijgt voorafgaand aan de avond de opdracht om een van de 5 grofwild soorten informatie aan te leveren.
De cursus wordt afgesloten met een eindproef, deze bestaat uit het uitwerken van een spoor, een korte theoretische toets en de analyse van enkele wondbedden. Bij voldoende punten word een certificaat uitgereikt.

Zweetwerk KNJV Utrecht 2

Bij de gevorderden gaan we verder met het geleerde in de basiscursus en gaan we langzamerhand over op sporen die uiteindelijk meer dan 600 meter zijn, door greppels, dichte vegetatie gaan en wel tot 24 uur a 48 uur voor aanvang van de nazoek gelegd zijn. Daarnaast leer je werken met verwijzingen, vluchtbreuken en schottekens, wordt schotvastheid getest en wordt ook een spoor uitgezet met enkel hoefafdrukken.

Ook deze cursus wordt afgesloten met een eindproef waarin een spoor wordt gelopen van ca. 500 meter en minstens 24 uur oud.

En wat daarna? Indien beide cursussen met goed gevolg zijn gevolgd, raden wij je aan je te melden bij de dichtstbijzijnde WBE. Bezoek de vergaderingen, vraag eens mee te lopen, zodra de jagers je leren kennen, is men ook bereid je sneller in te zetten voor een nazoek.Rosemarijn Gelauff

Welke honden?
Bekende zweethonden zijn o.a. de Hannoveraanse zweethond, de Beierse bergzweethond, de Dasbrak en Duitse wachtel. Ook geschikt zijn de brakken, Spaniëls, Dashonden, Continentale staande honden. Maar we hebben ook goede resultaten in les en praktijk gezien bij Retrievers. Ook gaat hier de regel op dat alles te leren valt. Wij zijn inmiddels andere rassen tegengekomen die met succes de trainingen hebben gevolgd en nazoeken kunnen doen.
De trainingen worden gegeven door Rosemarijn Gelauff. Zij is al jaren kynologisch instructeur is sinds een aantal jaren gespecialiseerd in jachttraining en zweetwerktraining.
Aanmelden kan via de coördinator van het Gewest Utrecht ; Jan Peter Spierenburg.